Op zoek naar code of conduct vertaling?

code of conduct vertaling
 
Deontologische code.
Ze proberen alle documenten en noodzakelijke informatiebronnen te raadplegen die voor het begrijpen van de te vertalen tekst en de uitvoering van hun vertaling noodzakelijk zijn. Ze dienen hun werk op een verzorgde manier af te leveren. Indien ze moeilijkheden tegenkomen waarvoor zij zichzelf niet voldoende bekwaam achten, vragen zij de opdrachtgever hen geheel of gedeeltelijk van de opdracht te ontslaan of hun een gekwalificeerde deskundige ter beschikking te stellen.
free online translation in English of the Dutch Civil Code Book 6 Obligations and Contracts.
claiming to be bound to a code of conduct and to act in conformity with it when the trader is not.; displaying a trust mark, quality mark or equivalent without having obtained the necessary authorisation.; claiming that a code of conduct has an endorsement from a public or other body which it does not have.;
Beroepscode en Tuchtrecht NVO, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen.
De code bevat zowel concrete regels als algemene uitgangspunten, waarin de geest van de goede beroepsuitoefening is samengevat. Beroepscode versie 2017 interactieve pdf. Reglement College van Toezicht en College van Beroep. Beroepscode versie 2008. Beroepscode 2017 Engelse vertaling. Copyright 2019 NVO Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.
Lionbridge Translation Localization for Global Enterprises.
Through Lionbridges cutting-edge language AI, you can enhance the quality of your content, significantly increase its velocity, push multilingual code out faster, create outstanding multimarket Customer Experiences CX, and get in front of more new customers in additional markets. Our AI-driven localization is ready to disrupt the entire customer journey and help you create compelling digital experiences at unprecedented speed. Let us help you localize everything. The Future is Now. The age of AI-powered locaⁱlization is upon us. See the future through the eyes of industry leaders. DOWNLOAD THE EBOOK. The Most Advanced Localization Platform. The ability to automate the entire content journey is the foundation stone to scalable localization. The Lionbridge Laⁱnguage Cloud is your Rosetta Stone. FIND OUT HOW. Leverage Machine Translation to Localize Everything. Advancements in Machine Translation technology open unprecedented opportunities to excel in the digital-first economy.
Governance Code Cultuur CultuurOndernemen.
Stichting CultuurOndernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek. Instrument voor goed bestuur en toezicht. Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De Code omvat het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. De negen principes van de Code vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen.
NOBCO Internationale Ethische Code IEC.
De IEC is de Nederlandse versie van de Global code of Ethics GCE van EMCC. Net als de GCE is de IEC per 1 januari 2017 van kracht voor Nederlandse NOBCO-beroepscoaches. Alle coaches, die zich aansluiten bij NOBCO, ondertekenen een verklaring.
Filter, tijdschrift over vertalen -.
De inhoudsopgave van The Dutch Penal Code vermeldt dat de Code dateert van 3 maart 1881 en laatstelijk werd gewijzigd bij Wet van 7 oktober 1996 Staatsblad 1996, 505. In de eerste regel van het Voorwoord van de vertalers vermelden zij 'the' Dutch Penal Code of 1886, hetwelk verwarring wekt bij de lezer, die niet kan weten dat de Wet van 3 maart 1881 pas in 1886 in werking trad. Het Voorwoord van de redacteur vermeldt een aantal onlangs verschenen Engelstalige publicaties over Nederlands straf- en strafprocesrecht, met vindplaats. De redacteur wijst bovendien op het belangrijke artikel 1 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht 'Geen' feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling, hetwelk hij vertaalt met 'No' conduct is punishable except by virtue of an antecedent statutory penal provision. In de vertaling van Rayar/Wadsworth luidt dit: 'No' act or omission is punishable which did not constitute a criminal offense under the law at the time it was committed.
Talk Universal: Code of Conduct/Draft review/nl - Meta.
Talk Universal: Code of Conduct Draft review. Jump to navigation Jump to search. 1 0 - Inleiding. 2 1 - Waarom we een UCOC hebben. 3 2 - Verwacht gedrag. 3.1 2.1 - Respect. 3.2 2.2 - Wellevendheid, collegialiteit, solidariteit en goed burgerschap. 4 3 - Onacceptabel gedrag. 4.1 3.1 - Pesterij. 4.2 3.2 - Misbruik van macht, voorrechten of invloed. 4.3 3.3 - Inhoudelijk vandalisme en misbruik van de projecten. 0 - Inleiding edit. Grondlijn wordt gebruikt als vertaling van denk ik baseline.
The Inner Game of Work ManagementSite.
5 december, 2001. Ik heb zowel de Amerikaanse editie als de Nerderlandse vertaling van the Inner game of work gelezen. De Nederlandse editie is van zon ermbarmelijke kwaliteit dat ik van ellende maar overgestapt ben op het origineel. Letterlijke vertalingen van Amerikaanse uitrdukkingen, taalfouten, slordighedendoen allemaal afbreuk aan de zeer goede inhoud van het boek. Toon alle 5 reacties. Platform om kennis en ervaring te delen. Wil grenzen verkennen en blokkades doorbreken. Kritisch, wars van hypes, altijd op zoek naar wat wél werkt. ManagementSite op LinkedIn ManagementSite op Twitter. Auteurs en columnisten. Info voor auteurs. Code of conduct.
AVG-guidelines Autoriteit Persoonsgegevens.
Guidelineson the processing of personal data under Article 6 1 b GDPR in the context of the provision of online services to data subjects Nederlandse vertaling guidelines uitvoeren overeenkomst. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. Guidelines on the concepts of controller and processor in the GDPR. Position Paper on records of processing activities. EDPB-guidelines in consultatie. De volgende guidelinesstaan momenteel open voor consultatie.: Guidelines 05/2022 on the use of facial recognitiontechnology in the area of law enforcement t/m 27 juni2022.
Bila is een rotwoord! Het Aller Gruwelijkste Managementjargon - Jonge Bazen.
Je geeft leiding aan een team van professionals, je creëert perspectief voor het onderwijs van vandaag en morgen en je ontwikkelt de kwaliteitscultuur verder. Bekijk alle vacatures. Nu op het Managementsite Netwerk. 'Jonge' Bazen'' is onderdeel van het ManagementSite Netwerk. Info voor auteurs Profiel Gebruikers voorwaarden Code of conduct Adverteren Privacy RSS RSS reacties.
Ethische Code voor Musea - Museumvereniging.
De code is een vrije vertaling van de ICOM Code of Ethics for Museums uit 2004 en dient als opvolger van de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek in 1991 vastgesteld door de Museumvereniging en ICOM-Nederland en in 1999 herzien. De code is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland.

Contacteer ons